ÇEVRE POLİTİKASI

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevreye karşı duyarlı olmak ve korumak için sürekli gelişimi sağlamak Balakan Plastik’in tüm çalışanları için önceliklidir. Çevresel hedeflere ulaşmak tüm çalışanlar aşağıdakilere uymayı taahhüt eder:

  • Üretim faliyetlerimizden kaynaklanan ve kaynaklanacak çevresel etkileri belirlemek ve ortan kaldırmak.
  • Mevcut yasal gereklere uymak ve Balakan Plastik çalışanlarının isteklerini yerine getirmek.
  • Ürün ve yeni proseslerin seçiminde mümkün olduğunca çevreye zararsız ve düşük riskli olanları seçmek. Enerji ve doğal kaynakları tasarruflu kullanmak.
  • Tüm çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmek ve çevre bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak. İşletmemizde çevre ile ilgili faliyetlerde şeffaflığı sağlamak ve devam ettirmek için iç ve dış iletişim kaynaklarını etkin biçimde kullanmak.
İLETİŞİME GEÇ